Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization and Concentration Studies of Jalal Abad Iron Mine / Charakterystyka I Badania Koncentracji W Kopalni Rud Żelaza Jalal Abad

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0051

×