Szczegóły

Tytuł artykułu

Perspektywy i problemy wykorzystania Północnej Drogi Morskiej w żegludze międzynarodowej<br>Northern Sea Route – Opportunities and Problems in International Shipping (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×