Szczegóły

Tytuł artykułu

Pojęcie i rola kodyfikacji w systemie prawa. Wybrane zagadnienia<br>The notion and role of codification in the system of law. Selected issues

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol IV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×