Szczegóły

Tytuł artykułu

Wydanie ładunku bez konosamentu – analiza prawnaw świetle common law, reguł hasko-vasbijskich i reguł hamburskich

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×