Szczegóły

Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilna za zanieczyszczenia powstałew związku z wydobyciem ropy naftowej na morzu

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338

×