Szczegóły

Tytuł artykułu

Accuracy Estimation of the Approximated Methods Used for Assessing Risk of Buildings Damage Under the Influence of Underground Exploitation in the Light of World’s and Polish Experience – Part 2 / Analiza Dokładności Przybliżonych Metod Oceny Zagrożenia Budynków Wpływami Podziemnej Eksploatacji Stosowanych W Świecie I Polskiej Metody Punktowej – Część 2

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0059

×