Details

Title

Dostosowywanie floty rybackiejUnii Europejskiej do zasobów organizmów morskich – unormowanie i ocenafinansowania

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2013

Numer

No XXIX

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Identifier

ISSN 0860-7338
×