Details

Title

Zakres podmiotowy ochrony praw do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Journal title

Teka Komisji Prawniczej

Yearbook

2012

Numer

No V

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1899-7694
×