Szczegóły

Tytuł artykułu

Zakres podmiotowy ochrony praw do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2012

Numer

No V

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694

×