Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy i kontrowersje dotyczące implementacjii interpretacji konwencji o prawie morza w kwestiach wolności żeglugiw Arktyce

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×