Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja zasady trójpodziału władzy w konstytucji marcowej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2013

Wolumin

Vol VI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694

×