Szczegóły

Tytuł artykułu

Czy regulacje konwencji o prawie morza z 1982 rokusą właściwe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa na morzu?

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2013

Numer

No XXIX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×