Details

Title

A new generation mining head with disc tool of complex trajectory / Głowica urabiająca nowej generacji z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0069

×