Details

Title

Geneza zasady współdziałania Kościoła i państwa w dokumentach przygotowawczychSoboru Watykańskiego II. Zarys problematyki

Journal title

Teka Komisji Prawniczej

Yearbook

2013

Volume

Vol VI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1899-7694
×