Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of classification and systematization methods in assessment of the level of associated hazards in the exploitation areas / Zastosowanie metod klasyfikacji i systematyzacji zbiorów do oceny poziomu zagrożeń skojarzonych w rejonach eksploatacyjnych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×