Szczegóły

Tytuł artykułu

APPLICATION OF CLASSIFICATION AND SYSTEMATIZATION METHODS IN ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ASSOCIATED HAZARDS IN THE EXPLOITATION AREAS / ZASTOSOWANIE METOD KLASYFIKACJI I SYSTEMATYZACJI ZBIORÓW DO OCENY POZIOMU ZAGROŻEŃ SKOJARZONYCH W REJONACH EKSPLOATACYJNYCH

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0070

×