Szczegóły

Tytuł artykułu

Law as an instrument of the communist authorities in the fight against orders in Poland/ Prawo instrumentem władz komunistycznych w walce z zakonami w polsce

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2014

Wolumin

Vol VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×