Szczegóły

Tytuł artykułu

Usługi portowe w prawie unii europejskiej a regulacja w nowym kodeksie morskim

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2014

Numer

No XXX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×