Details

Title

Prospection for copper mineralization with contribution of remote sensing, geochemical and mineralographical data in abhar 1:100,000 sheet, nw Iran / Poszukiwania zasobów rud miedzi z zastosowaniem zdalnych technik wykorzystujących dane geochemiczne i mineralogiczne w pokładzie geologicznym abhar 1:100,000 w północno-zachodnim Iranie

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0074

×