Szczegóły

Tytuł artykułu

Prospection for copper mineralization with contribution of remote sensing, geochemical and mineralographical data in abhar 1:100,000 sheet, nw Iran / Poszukiwania zasobów rud miedzi z zastosowaniem zdalnych technik wykorzystujących dane geochemiczne i mineralogiczne w pokładzie geologicznym abhar 1:100,000 w północno-zachodnim Iranie

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×