Szczegóły

Tytuł artykułu

PROSPECTION FOR COPPER MINERALIZATION WITH CONTRIBUTION OF REMOTE SENSING, GEOCHEMICAL AND MINERALOGRAPHICAL DATA IN ABHAR 1:100,000 SHEET, NW IRAN / POSZUKIWANIA ZASOBÓW RUD MIEDZI Z ZASTOSOWANIEM ZDALNYCH TECHNIK WYKORZYSTUJĄCYCH DANE GEOCHEMICZNE I MINERALOGICZNE W POKŁADZIE GEOLOGICZNYM ABHAR 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM IRANIE

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0074

×