Szczegóły

Tytuł artykułu

Krótki szkic o metaforze w dyskursie prawniczym/ Brief sketch about metaphor in legal discourse

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2014

Wolumin

Vol VII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×