Szczegóły

Tytuł artykułu

Kościoły Krakowa zbudowane w ostatnim dziesięcioleciu XX i na początku XXI wieku

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2013

Numer

XLI

Autorzy

Słowa kluczowe

sacrum ; symbol ; architektura ; sztuka ; Kraków

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

7-48

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×