Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja szczególnych (specjalnych) okoliczności uwzględnianych przy delimitacji obszarów morskich

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2014

Numer

No XXX

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×