Szczegóły

Tytuł artykułu

Study into combustion of sewage sludge as energetic fuel / Badania spalania osadów ściekowych jako paliwa energetycznego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×