Details

Title

Bezpieczeństwo statków rybackich i ich załóg w kontekście ratyfikacji przez polskę międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (STCW-F) . = Fishing vessel and crew safety in light if STCW-F ratification

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2015

Numer

No XXXI

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

21-30

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0860-7338
×