Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo statków rybackich i ich załóg w kontekście ratyfikacji przez polskę międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich (stcw-f)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2015

Numer

No XXXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×