Szczegóły

Tytuł artykułu

Morskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako specyficzny typ ubezpieczeń przymusowych

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2015

Numer

No XXXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×