Szczegóły

Tytuł artykułu

CONDITION MONITORING OF OFF-HIGHWAY TRUCK TIRES AT SUNGUN COPPER MINE USING NEURAL NETWORKS / MONITOROWANIE STANU TECHNICZNEGO OPON W CIĘŻKICH POJAZDACH TERENOWYCH EKSPLOATOWANYCH W KOPALNI MIEDZI SUNGUN, PRZY UŻYCIU SIECI NEURONOWYCH

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0077

×