Szczegóły

Tytuł artykułu

Condition monitoring of off-highway truck tires at Sungun copper mine using neural networks / Monitorowanie stanu technicznego opon w ciężkich pojazdach terenowych eksploatowanych w kopalni miedzi Sungun, przy użyciu sieci neuronowych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×