Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy i wyzwania regulacji rybołówstwa w centralnej części oceanu arktycznego stanowiącej morze otwarte

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2015

Numer

No XXXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×