Details

Title

A study into occurrence of fire in opencast workings over developed coal pillars and evolving control parameters for its safe extraction / Badanie przypadku wystąpienia pożaru w wyrobiskach odkrywkowych ponad udostępnianymi filarami węglowymi i opracowanie parametrów kontrolnych dla zapewnienia ich bezpiecznego wydobycia

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

×