Szczegóły

Tytuł artykułu

A study into occurrence of fire in opencast workings over developed coal pillars and evolving control parameters for its safe extraction / Badanie przypadku wystąpienia pożaru w wyrobiskach odkrywkowych ponad udostępnianymi filarami węglowymi i opracowanie parametrów kontrolnych dla zapewnienia ich bezpiecznego wydobycia

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×