Szczegóły

Tytuł artykułu

A STUDY INTO OCCURRENCE OF FIRE IN OPENCAST WORKINGS OVER DEVELOPED COAL PILLARS AND EVOLVING CONTROL PARAMETERS FOR ITS SAFE EXTRACTION / BADANIE PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POŻARU W WYROBISKACH ODKRYWKOWYCH PONAD UDOSTĘPNIANYMI FILARAMI WĘGLOWYMI I OPRACOWANIE PARAMETRÓW KONTROLNYCH DLA ZAPEWNIENIA ICH BEZPIECZNEGO WYDOBYCIA

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0078

×