Szczegóły

Tytuł artykułu

Zewnętrzna granica szelfu kontynentalnego według konwencji o prawie morza z 1982 roku

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2015

Numer

No XXXI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×