Details

Title

Recent advances in studies of the strength of rocks under true triaxial compression conditions / Postępy w badaniach nad wytrzymałością skał w warunkach prawdziwego trójosiowego ściskania

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0080

×