Szczegóły

Tytuł artykułu

Recent advances in studies of the strength of rocks under true triaxial compression conditions / Postępy w badaniach nad wytrzymałością skał w warunkach prawdziwego trójosiowego ściskania

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×