Szczegóły

Tytuł artykułu

RESEARCH ABOUT AUTOMATIC ADJUSTMENT SOLUTION OF THE ADVANCE FORCE AT THE PERFFUSION DRILLS USING FLUID ELEMENTS / BADANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ REGULACJI SIŁY POSUWU W WIERTNICACH UDAROWYCH Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW PŁYNOWYCH

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0081

×