Szczegóły

Tytuł artykułu

Research about automatic adjustment solution of the advance force at the perffusion drills using fluid elements / Badanie systemu automatycznej regulacji siły posuwu w wiertnicach udarowych z wykorzystaniem elementów płynowych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×