Details

Title

Formy przestrzeni komercyjnych w krajobrazie polskich miast / Forms of commercial spaces in Polish cityscapes

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Yearbook

2014

Numer

XLII

Publication authors

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×