Details

Title

Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems / Metodyka oceny dokładności rozdziału drobno uziarnionych zawiesin ilastych w wielostopniowych układach hydrocyklonów

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0082

×