Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodology of the efficiency factors of fine grained clayish suspensions separation in multileveled hydrocyclone systems / Metodyka oceny dokładności rozdziału drobno uziarnionych zawiesin ilastych w wielostopniowych układach hydrocyklonów

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×