Szczegóły

Tytuł artykułu

Hybrydyzacja współczesnych przestrzeni publicznych / The hybridization of modern public spaces

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Rocznik

2014

Numer

XLII

Autorzy publikacji

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×