Szczegóły

Tytuł artykułu

On the effects of maceral content on methane sorption capacity in coals / Wpływ zawartości macerałów na pojemność sorpcyjną metanu w węglach

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×