Szczegóły

Tytuł artykułu

Results of the promethee method application in selecting the technological system at the Majdan III open pit mine / Wyniki zastosowania metody promethee do wyboru systemu technologicznego w kopalni odkrywkowej Majdan III

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×