Szczegóły

Tytuł artykułu

The analysis of the tribological properties of the armoured face conveyor chain race / Badania własności tribologicznych płyty ślizgowej przenośnika zgrzebłowego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×