Szczegóły

Tytuł artykułu

THE SELEC TED ASPECTS OF JURISDICTION CLAUSES IN BILLS OF LADING UNDER INTERNATIONAL, EUROPEAN AND POLISH LAW

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2016

Numer

No XXXII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×