Szczegóły

Tytuł artykułu

Związki polsko-włoskie w architekturze doby odrodzenia 1500–1600 . = Legami polacco-italiani nell’architettura del rinascimento 1500–1600

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy

Słowa kluczowe

kultura ; Odrodzenie ; oryginał ; renesans ; wzorce

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

19-39

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×