Szczegóły

Tytuł artykułu

Związki polsko-włoskie w architekturze doby odrodzenia 1500–1600 / Legami polacco-italiani nell’architettura del rinascimento 1500–1600

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Rocznik

2015

Numer

XLIII

Autorzy publikacji

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×