Szczegóły

Tytuł artykułu

VERIFICATION OF FLOTATION KINETICS MODEL FOR TRIANGULAR DISTRIBUTION OF DENSITY FUNCTION OF FLOTABILITY OF COAL PARTICLES / WERYFIKACJA MODELU KINETYKI FLOTACJI DLA TRÓJKĄTNEGO ROZKŁADU FUNKCJI GĘSTOŚCI FLOTOWALNOŚCI ZIAREN WĘGLA

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0088

×