Szczegóły

Tytuł artykułu

Verification of flotation kinetics model for triangular distribution of density function of flotability of coal particles / Weryfikacja modelu kinetyki flotacji dla trójkątnego rozkładu funkcji gęstości flotowalności ziaren węgla

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×