Details

Title

Zmienność pojęć w teorii i praktyce konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury (100 lat ochrony Zamościa) / Differences in the theory and practice of the preservation of monuments and the protection of cultural heritage sites (100 years of Zamość protection)

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki I Architektury

Yearbook

2015

Numer

XLIII

Publication authors

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×