Szczegóły

Tytuł artykułu

Visualization of multidimensional data in purpose of qualitative classification of various types of coal / Wizualizacja wielowymiarowych danych w celu klasyfikacji jakościowej różnych typów węgla

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×