Szczegóły

Tytuł artykułu

VISUALIZATION OF MULTIDIMENSIONAL DATA IN PURPOSE OF QUALITATIVE CLASSIFICATION OF VARIOUS TYPES OF COAL / WIZUALIZACJA WIELOWYMIAROWYCH DANYCH W CELU KLASYFIKACJI JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0091

×