Szczegóły

Tytuł artykułu

THE EFFECT OF TEMPERATURE GLIDE OF R407C REFRIGERANT ON THE POWER OF EVAPORATOR IN AIR REFRIGERATORS / WPŁYW POŚLIZGU TEMPERATURY CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R407C NA MOC PAROWNIKA CHŁODZIARKI POWIETRZA

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0092

×