Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of temperature glide of R407C refrigerant on the power of evaporator in air refrigerators / Wpływ poślizgu temperatury czynnika chłodniczego R407C na moc parownika chłodziarki powietrza

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×