Szczegóły

Tytuł artykułu

The identification of parameters of theories used for prognoses of post mining deformations by means of present software / Identyfikacja wartości parametrów teorii prognozowania wpływów przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi informatycznych

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×