Szczegóły

Tytuł artykułu

THE IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THEORIES USED FOR PROGNOSES OF POST MINING DEFORMATIONS BY MEANS OF PRESENT SOFTWARE / IDENTYFIKACJA WARTOŚCI PARAMETRÓW TEORII PROGNOZOWANIA WPŁYWÓW PRZY WYKORZYSTANIU WSPÓŁCZESNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0093

×