Szczegóły

Tytuł artykułu

BIOPROSPECTING AND ARCTIC GENETIC RESOURCES A CHALLENGE FOR INTERNA TIONAL LAW

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2016

Numer

No XXXII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×